Verkstad

En skulptur - en fabel. Ett konst och integrationsprojekt på svenska och arabiska

Skulptur – musik – myt och poesi binds här samman i en utställning där vuxna och barn, gamla svenskar och nya – möts. Till varje skulptur hör en saga eller fabel som berättas.

Med konsten som uttryck, som språk – och språket som skön konst i berättelser på arabiska och svenska.

Temat för utställningen är fabeln. Människan har ända sedan antikens berättat kärnfulla historier om djur som kan tala och som uppför sig som människor. Sagorna gör inga anspråk på sanning utan lever i fantasins värld, men innehåller vishet och sensmoral.

I utställningen bär varje skulptur på en saga, en fabel, ett poem. Besökaren får själva på en ipad välja en saga och språk.

Föreningen Renqvists verkstad har tagit initiativet till och står bakom utställningen.

Vernissage 27 Augusti kl 12-16

Mer information här

Föreningen RENQVIST VERKSTAD har som ambition att arbeta för att miljön kring Torsten Renqvists ateljé och verkstad kan fortsätta vara en plats för konstnärer och för konstnärligt arbete och kopplas samman med Torsten Renqvists konstnärskap på ett levande och integrerat sätt.

Föreningen vill värna känslan för det egenartade och genuina och ge plats för självständigt sökande och tolkning av tillvaron och konsten.

Kontaktperson: Lotta Enocsson

Foto: Ola Hjelm