Medlemskap

Var med och främja intresset för Torsten Renqvists konst

Sällskapet har flera idéer om vad som kan göras för att främja detta intresse. Vi kommer att arbeta för utställningar nationellt och internationellt, vi kommer att göra visningar av ateljéerna och hemmet i Kummelnäs utanför Stockholm, där flera av hans verk fortfarande finns, och anordna föreläsningar i samband med visningarna. Vi planerar även publikationer av hittills opublicerade texter ur den hyllmeter av dagböcker där han inträngande skildrar sin tid, sina tankar om konst, etik och kultur i vid mening.

Anmäl dig som medlem i Torsten Renqvist Sällskapet. Det gör du genom att sätta in 150 kronor på bankgiro 644-2305; eller 250 kr så blir hela familjen medlem. Du kan också swisha till 123 363 26 27. Glöm inte att ange post och mailadress.

Förutom den start du på så vis bidrar till, får du fortlöpande information om föreningens verksamhet och möjlighet att ta del av olika medlemserbjudanden.

För frågor maila: torsten.renqvist@gmail.com

Viktigt! Vid inbetalning behöver vi förutom ditt namn både postadress och e-postadress.

Din e-postadress behöver vi för att enkelt kunna kommunicera med dig som är medlem.

Vid elektronisk inbetalning behöver du byta ut tecknet @ i e-postadressen mot (at) då bankgirot inte klarar av att hantera detta tecken i meddelanderutan!