Bibliografi

Torsten Renqvist, Brottstycken. Ur Torsten Renqvists dagböcker, red. Lars Nygren, 378 s, Bonniers, 1988.


Ett omfattande urval ur Torsten Renqvists dagböcker från 1944 till 1982. Liv, läsning, resor, konst och konstnärer, geologi och biologi, kultur och politik. Som helhet formar sig Brottstycken till en säregen konstnärsbiografi och ett inträngande tidsdokument.Torsten Renqvist, Flisor, red. Lars Nygren, Bonniers, 1994. Nytryck 2010 med efterord av Lars Nygren, Hjalmarson & Högberg, 214 s.


Torsten deltog i konstlivet med tungt vägande inlägg vilka gav honom ett grundmurat rykte som sturig allvarsman med alla taggarna ute. Att han som författare också förfogar över en skarpetsande humor visar inte minst dessa ovanliga memoarer: 29 porträtt av människor som på olika sätt betytt något för honom


Djur kan inte ljuga. Dagboksbrev mellan Torsten Renqvist och Asta Bolin, Med teckningar av Torsten Renqvist, 224 s, Atlantis, 2003


I mer än tjugo år har Torsten brevväxlat med Asta Bolin, författare och kulturskribent, om sitt arbete och om det lilla livet runt omkring, men också mellan raderna - utan filosofiska anspråk - om de större frågorna.


Allan Ellenius, Torsten Renqvist, 32 s, Bonniers små konstböcker 8, 1964.

En tidig och insiktsfull studie kring Torsten Renqvist som målare och grafiker, av sedermera professorn i konsthistoria Allan Ellenius

Ulf Linde, ”Etisk individualism”, katalog till utställning på Moderna Museet, 1974. Omtryckt i Ulf Linde , Efter hand , 1985.


Ulf Linde som var utställningskommissarie för Torsten Renvists stora retrospektiv på Moderna Museet 1974 var också katalogredaktör och skrev en omfattande essä i utställningskatalogen.

Lindes text kan läsas här.

Olle Granath, ”Vanlig och utvald”, Utblickar över konst och konstnärer, Bonniers, 1979.


"Med sin ständigt fördjupade människobild, framtagen i former och material som med åren hamnat långt borta från de moderiktiga utrycksätten, visar Renqvist att modernismens frihet inte bara finns i proklamationerna utan kan omsättas i praktiken." Så avslutar Olle Granath sitt förord till denna essä-samling.

Texten om Renqvist kan läsas här.

Beate Sydhoff, Konstnären, jorden och tiden, 176 s, Sveriges Allmänna Konstförenings publikation 93, 1984

Standardverket om Torsten Renqvist och hans konstnärliga verksamhet fram till 1984

Lars Nygren, Torsten Renqvist. Målaren. Katalog till utställning på Prins Eugens Waldemarsudde, 1988, 36 s


1988 visade Prins Eugens Waldemarsudde en utställning ägnad enbart åt Torsten Renqvists måleri.


Lars Nygren, Torsten Renqvist, katalog nr 428, Liljevalchs konsthall, 1994, 159 s


Innehåller texter av Lars Nygren, Ulf Linde och Allan Ellenius. Nygrens inledande text också i engelsk översättning, ”Image is born of image”. Omfattande litteraturförteckning

Mailis Stensman, Torsten Renqvist, Edition Apel, 2002,

318 s.

Rikt illustrerad volym som tecknar en helhetsbild av konstnärskapet fram till början av 2000-talet. Innehåller avslutningsvis Torsten Renqvists artikel ”Om det radikala i konsten” från 1959.

Denna bok går fortfarande att köpa i handeln eller direkt från författaren genom att kontakta Mailis Stensman.