nystart

Två centrala texter om Torsten Renqvists konstnärskap som sedan länge varit svåra att få tag i är : Ulf Lindes essä ”Etisk individualism” och Olle Granaths ”Vanlig och utvald”. Dessa båda texter finns nu att ladda ner. Med rättsinnehavarens tillstånd, givetvis. Klicka på respektive bild nedan.

Nu är filmen SKULPTÖRENS ANSIKTEN digitaliserad och överförd till DVD. Mer info här

Ulf Linde som var utställningskommissarie för Torsten Renvists stora retrospektiv på Moderna Museet 1974 var också katalogredaktör och skrev en omfattande essä i utställningskatalogen

"Med sin ständigt fördjupade människobild, framtagen i former och material som med åren hamnat långt borta från de moderiktiga utrycksätten, visar Renqvist att modernismens frihet inte bara finns i proklamationerna utan kan omsättas i praktiken." Så avslutar Olle Granath sitt förord till denna essä-samling.

Foto: Ola Hjelm

Ateljebesök

Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad kan du skicka kontaktuppgifter till

torsten.renqvist@gmail.com

Under fliken "BIBLIOGRAFI" kan du hitta information om flertalet publikationer av eller om Torsten Renqvist.

Foto: Ola Hjelm