Bok & film

Torsten Renqvist (1924-2007) hade i ett halvt sekel en central roll i svenskt konstliv. Först som målare och grafiker sedan 1967 som skulptör, företrädesvis i trä. Han deltog också i konstlivet med tungt vägande inlägg vilka gav honom ett grundmurat rykte som sturig allvarsman med alla taggarna ute. Att han som författare också förfogar över en skarpetsande humor visar inte minst dessa ovanliga memoarer: 29 porträtt av människor som på olika sätt betytt något för honom. "Flisor ur minnesstocken" kallar Lars Nygren i förordet memoarerna. Han har också försett boken med ett efterord där han tecknar ett personligt porträtt av Torsten Renqvist.

Flisor av Torsten Renqvist. Red. Lars Nygren. Förlag Hjalmarson & Högberg

Boken kan köpas via denna hemsida genom att bli medlem i Sällskapet eller genom att kontakta: Anna-Lena Renqvist

Dokumentärfilmen SKULPTÖRENS ANSIKTEN som skildrar Torsten Renqvists arbete med skulpturgruppen Lautrecs flickor är gjord av Ola Hjelm och Urpo Jääaro.

- Vi har dock inte dokumenterat hela den långa arbetsprocessen, utan valt ett subjektivare mål. Att försöka återge något av den atmosfär och laddning som råder under och kring skapelseprocessen av ett ansikte.

Intresserade av filmen kan kontakta: Ola Hjelm