Filmen SKULPTÖRENS ANSIKTEN är
digitaliserad direkt från originalets 16 mm filmkopia och överförd till DVD som kan beställas längre ner på denna sida. Här nedan kan du även se ett smakprov ur filmen.

Dokumentärfilmen som skildrar Torsten Renqvists arbete med skulpturgruppen Lautrecs flickor är gjord av Ola Hjelm och Urpo Jääaro:
 - Vi har dock inte dokumenterat hela den långa arbetsprocessen, utan valt ett subjektivare mål. Att försöka återge något av den atmosfär och laddning som råder under och kring skapelseprocessen av ett ansikte.


Filmen EVERT LINDFORS: ANSIKTEN FRÅN LACOSTE
är överförd till DVD som kan beställas längre ner på denna sida. Här nedan kan du även se ett smakprov ur filmen.

Filmen visar flera av Everts skulpturporträtt av människor från en bergsby i Luberondalen i Provence.

Evert berättar själv om människorna som han porträtterat och läser också om dem ur sina böcker.