Torsten Renqvist Sällskapet presenterar
Vernissage 10 september kl 12 med
inledning av Olle Granath, fd. chef Moderna Museet

Plats: Renqvists ateljé vid Spångvägen 23 i Kummelnäs, SALTSJÖ-BOO
Öppet: kl. 12-16, 10 och 11 september samt två veckor därefter 12-22 september med bokning (0703 749198).
Buss från Slussen via Orminge till Badhusvägen + 500 m.


 Ateljebesök
Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till
 http://renqvistsverkstad.se/aktuellt/en%20skulptur%20-%20en%20fabel.html

En skulptur - en fabel

en experimentell utställning av Föreningen Renqvists Verkstad

Vernissage  kl 12 den 27 augusti i Stora ateljén

Skulptur – musik – myt och poesi binds här samman i en utställning där vuxna och barn, gamla svenskar och nya – möts. Till varje skulptur hör en saga eller fabel som berättas.

 


  Foto: Ola Hjelm