Två centrala texter om Torsten Renqvists konstnärskap som sedan länge varit svåra att få tag i är : Ulf Lindes essä ”Etisk individualism” och Olle Granaths ”Vanlig och utvald”. Dessa båda texter finns nu att ladda ner. Med rättsinnehavarens tillstånd, givetvis. Klicka på respektive bild nedan.

 Etisk individualism  Ulf Linde som var utställningskommissarie för Torsten Renvists stora retrospektiv på Moderna Museet 1974 var också katalogredaktör och skrev en omfattande essä i utställningskatalogen
 Vanlig och utvald "Med sin ständigt fördjupade människobild, framtagen i former och material som med åren hamnat långt borta från de moderiktiga utrycksätten, visar Renqvist att modernismens frihet inte bara finns i proklamationerna utan kan omsättas i praktiken." Så avslutar Olle Granath sitt förord till denna essä-samling.


Under fliken "BIBLIOGRAFI" kan du hitta information om flertalet publikationer av eller om Torsten Renqvist.

Kom till föreningens årsmöte 2016

Platsen är som vanligt Stora salen i Konstnärshuset
kl. 18 den 14 juni 2016. 

Läs mer om årsmötet här

Årsmötesprotokoll 2015 finns att läsa här.


 Ateljebesök
Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till
  

  Foto: Ola Hjelm