Årsmöte samt release av Vägvisare 14 nov.
https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/v%C3%A4gvisare_omslag.jpg
Foto: Ola Hjelm

Kallelse till årsmöte 2020 och inbjudan av våra medlemmar till Release av Vägvisare till Torsten Renqvists offentliga skulptur i Storstockholm. Se kallelse för detaljer

Ateljebesök
https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/lilla-ateljen-medium.jpg


 Foto: Ola Hjelm

Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till


https://www.facebook.com/Torstenrenqvist
Foto: Ola Hjelm