https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/dansande.jpg
Foto: Ola Hjelm
26 maj – 26 augusti 2018 i Uppsala.

Skulptur, grafik och måleri ur samlingarna samt inlånat kommer att visas.

Styrelsen har även beslutat att hålla årsmöte i samband med vernissage den 26 maj. Planerad tid kl 15.30 på plats i Bror Hjorts angränsande hem. 


https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/lilla-ateljen-medium.jpg


 Foto: Ola Hjelm
Ateljebesök
Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till
Skulptörens pärlor i Skulptörens Verkstad
https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/Skulpt%C3%B6rens-p%C3%A4rlor.jpg
För-vernissage för medlemmar i sällskapet
Lördagen den 1 september från kl 16.00
Vid Torstens Renqvists ateljéer, Spångvägen 23 i Kummelnäs.

Över någonting att äta och någonting att dricka och en skål för Torsten Renqvist Sällskapets ny-konstituerade styrelse med tillhörande ny av ordförande, och för tillhörande nya och gamla medlemmar samt till cellomusik framförd av Peter Schuback.


För vidare info se:  www.renqvistsverkstad.se


https://www.facebook.com/Torstenrenqvist
Foto: Ola Hjelm