Torsten Renqvist ställer ut i Görvälns skulpturpark

Foto: Ola Hjelm
Skulpturutställning sommaren 2019. Under perioden 19 maj-15 september ställer följande konstnärer ut i Görvälns slottspark: Torsten Renqvist, Bo Andersson, Mats Eriksson och Annika Heed.

https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/lilla-ateljen-medium.jpg


 Foto: Ola Hjelm
Ateljebesök
Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till
Välkommen till ÅRSMÖTE i Görvälns skulpturpark i Järfälla den 19 maj  KL 12

Vi förlägger föreningens årsmöte i samband med invigning av utställningens öppnande. Här kan du läsa dagordning och verksamhetsberättelse.

Katalogen finansierad för utgivning hösten 2019

Foto: Ola Hjelm
"En vägvisare över Torsten Renqvists mer eller mindre offentliga skulptur i Stor-Stockholm" har nått full finansiering och kommer ges ut till hösten. Mer info efter sommaren.Nytt massivt program av aktiviteter på  Skupltörens Verkstad 2019

För vidare info se:  www.renqvistsverkstad.se


https://www.facebook.com/Torstenrenqvist
Foto: Ola Hjelm