https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/TORSTEN-RENQVIST-SEPT-2018.jpg

Foto: Ola Hjelm
31 augusti – 30 september 2018 i Täby.

Torsten Renqvist etsningsserie KLOT. Den visas på Täby Huvudbibliotek under september månad..https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/lilla-ateljen-medium.jpg


 Foto: Ola Hjelm
Ateljebesök
Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till
Skulptörens pärlor i Skulptörens Verkstad
https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/Skulpt%C3%B6rens-p%C3%A4rlor.jpg
För-vernissage för medlemmar i sällskapet
Lördagen den 1 september från kl 16.00
Vid Torstens Renqvists ateljéer, Spångvägen 23 i Kummelnäs.

Över någonting att äta och någonting att dricka och en skål för Torsten Renqvist Sällskapets ny-konstituerade styrelse med tillhörande ny av ordförande, och för tillhörande nya och gamla medlemmar samt till cellomusik framförd av Peter Schuback.


För vidare info se:  www.renqvistsverkstad.se


https://www.facebook.com/Torstenrenqvist
Foto: Ola Hjelm