Torsten Renqvist Sällskapet presenterar
Vernissage 10 september kl 12 med
inledning av Olle Granath, fd. chef Moderna Museet

Plats: Renqvists ateljé vid Spångvägen 23 i Kummelnäs, SALTSJÖ-BOO
Öppet: kl. 12-16, 10 och 11 september samt två veckor därefter 12-22 september med bokning (0703 749198).
Buss från Slussen via Orminge till Badhusvägen + 500 m.
https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/Olle%20Granath%20och%20Anna-Lena%20Renqvist%20%C3%B6ppnar%20utst%C3%A4llningen.jpg
Olle Granath och Anna-Lena Renqvist öppnar utställningen




 Ateljebesök
Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till



Utställning med verk av Torsten Renqvist i Sollentuna kyrka.

https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/Sankt-G%C3%B6ran-och-draken-detalj-no-boarder.jpg
                 Foto: Ola Hjelm
Utställningen är arrangerad av Sollentuna kyrkas Konst och Kultur i samarbete med Torsten Renqvist Sällskapet och öppnas ”direkt efter högmässan”.

Plats: Sollentuna kyrka
Tid: söndag 25 september mellan klockan 12.00 och 13.30. Utställningen pågår en månad, 25/9 till 25/10








  Foto: Ola Hjelm