Release av Vägvisare framflyttad
https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/v%C3%A4gvisare_omslag.jpg
Foto: Ola Hjelm

Vi är mycket ledsna att behöva meddela att de senaste restriktionerna från FHM tvingar oss att skjuta på release av Vägvisare till Torsten Renqvists skulptur i Storstockholm till januari. Då för att idealt hållas i samband med större utställning av TR på Galleri Andersson/Sandström. 
Detaljer kring det när det närmar sig.

OBS! 
Mot bakgrund av regeringens rekommendationer har styrelsen beslutat att;
Årsmöte för Torsten Renqvist Sällskap hålls på Zoom ONLINE  den 22 november kl 16.00.
O.s.a. senast 21 nov till:
Ateljebesök
https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/lilla-ateljen-medium.jpg


 Foto: Ola Hjelm

Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till


https://www.facebook.com/Torstenrenqvist
Foto: Ola Hjelm