https://marketartfair.com/exhibitors/galleri-andersson-sandstrom/

På Liljevalchs årliga konstmässa Market Art Fair har Galleri Andersson/Sandström fått förtroendet att visa ett snapshot av Torsten Renqvists verk, tillsammans med Jan Håfströms. Mässan äger enligt planerna rum den 25-27 september. 

https://sites.google.com/site/torstenrenqvist/home/lilla-ateljen-medium.jpg


 Foto: Ola Hjelm
Ateljebesök
Är du och dina vänner intresserade av visningar av Torsten Renqvists ateljé, hem och verkstad  kan du skicka kontaktuppgifter till
Katalogen finansierad för utgivning 2020

Foto: Ola Hjelm
"En vägvisare över Torsten Renqvists mer eller mindre offentliga skulptur i Stor-Stockholm" har nått full finansiering och kommer ges ut under 2020.


https://www.facebook.com/Torstenrenqvist
Foto: Ola Hjelm